Se maskinöversättning på 

Tentamenstjänsten FAQ

Tentamenstjänsten FAQ

 

Ska jag skapa en salstentamen eller en hemtenta? 

Vi rekommenderar att ni alltid skapar hemtentamen när tentorna görs på distans. På en hemtentamen så sätter man en starttid, samt en tid när man senast får starta tentan. Det finns ingen sluttid när man senast måste lämna in tentan men man kan i efterhand se via loggar vilken tid de har lämnats in. Salstentamen bör man enbart använda sig på plats i våra lokaler ämnade för detta.

 

Kan man skapa flera deltentor som pågår samtidigt? 

Ja det kan man, men det är inget vi rekommenderar och framförallt inte om det rör sig om många studenter. Det kan skapa oklarheter hos studenterna och så blir det många unika pinkoder att hålla reda på samtidigt. Det bästa är att man har en liten paus mellan tentorna och olika starttider för alla deltentor.

 

Hur många studenter kan göra en tenta samtidigt?

Vi rekommenderar ett maxantal på 500 studenter samtidigt. Om det är fler studenter än så finns det risk för att systemet kommer bli segt samt så kan även andra problem uppstå.

 

Kan Studenterna använda vilken webbläsare/enhet de vill? 

Rekommendationen för att minimera att enskilda studenter får problem under en tenta är att de använder sig av en kände webbläsare som Google Chrome eller Firefox exempelvis, vi rekommendera inte att man använder Internet Explorer. Vi avråder från att göra tentan via sin smartphone eller surfplatta.

669Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?