Se maskinöversättning på 

Klara med VFU - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

För att frigöra VFU-platser omplacerar VFU-sekreteraren på respektive lärosäte i slutet av terminen de studenter som har gjort och är godkända på sin sista VFU-kurs i utbildningen.

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Klicka på Studentlistor

2. Välj en kommun i taget i rullistan Placering

3. Välj namn, personnummer, kurs och Placeringstermin under Visningsalternativ

4. Klicka på Visa studenter

5. Klicka på Spara Val


6. Klicka på kolumnen Placeringstermin för att sortera efter den

7. Hoppa över de studenter som har placerats de tre senaste terminerna

8. Hoppa över de studenter som är registrerade på VFU-kurs innevarande termin

9. klicka på övriga studenter för att se deras senaste VFU-kurs är den sista i programmet kolla mot Ladok om studenten är godkänd i kursen.

10. Omplacera studenten till skolan Klara med VFURelaterade artiklar 

För information om hur du avplacerar inaktiva studenter, se artikeln Avplacera inaktiva studenter - VFU-portalen - Lärosätesanställda

215Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?