Kategorier /Administration / IdM (SUKAT mm) / Olika tillitsnivåer på konton
Se maskinöversättning på 

Olika tillitsnivåer på konton

Beskrivning

På grund av nya krav för säkerhet från SWAMID behöver ditt konto ha rätt tillitsnivå för åtkomst till tjänsterna (se Mer information nedan).


Gör så här (om ditt konto saknar rätt tillitsnivå)

1. Gå till aktivera.su.se och återställ ditt lösenord

2. Klicka på önskad metod för identifiering
OBS! Om du har behov av AL2, se listan med metoder längre ner i denna artikel

3. Gå till kontohantering.su.se och kontrollera din TillitsnivåUniversitetskonto -> Organisationstillhörighet.
OBS! Det kan ibland dröja upp till 10 minuter innan din nya tillitsnivå syns.


Mer information

Stockholms universitet är en del av federationen SWAMID och behöver därför följa deras regler kring hur konton hanteras. En del av regelsättet är Tillitsnivåer på konton. Enkelt förklarat är det en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar kontot.

På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon i ledet gjort en legitimationskontroll eller motsvarande.

Olika tjänster kräver att ett konto ska vara på en viss tillitsnivå för att användaren ska få tillgång till tjänsten. Ett exempel på detta är eduroam som kräver minst SWAMID AL1.

Stockholms universitet kan i dagsläget erbjuda två olika tillitsnivåer för våra användare. Vilken nivå ditt konto är på kan du se i Kontohantering under Organisationstillhörighet>Tillitsnivå. Finns det inget värde där har kontot ingen tillitsnivå.

Alla konton som är aktiverade/återställda i Aktivera.su.se efter 25 maj 2020 är minst SWAMID AL1. För att nå SWAMID AL2 krävs att kontot är aktiverat/återställt i Aktivera.su.se via ett bekräftat eduID.

Stöter du på problem med att en tjänst kräver en högre tillitsnivå än du för närvarande har behöver du göra en återställning av ditt konto via Aktivera.su.se med någon av följande aktiverings-metoder:

MetodGer tillitsnivåGer möjlighet att nyttja ex. tjänst
Antagning.seSWAMID AL1AL1: eduroam, eduSign
EngångskodSWAMID AL1AL1: eduroam, eduSign
Bekräftat eduID-kontoSWAMID AL1

SWAMID AL2
AL1: eduroam, eduSign

AL2: eduroam, Personliga certifikat, eduSign (legalt hållbara underskrifter), utfärda engångskoder (behörig personal)


Efter aktiveringen/återställningen kan du logga in i Kontohantering för att bekräfta att du fått den nivå du tänkt.

Läs mer om hur det går till att skaffa ett bekräftat eduID här.

21350Visningar
36
© Copyright 2014 - 2021 BMC Software, Inc.

Hjälpte den här artikeln dig?