Kategorier /Undervisning / VFU (verksamhetsförlagd utbildning) / VFU-portalen – för lärosätesanställda / Hantering av bytesansökningar till Stockholms stad - VFU-portalen - Lärosätesanställda
Se maskinöversättning på 

Hantering av bytesansökningar till Stockholms stad - VFU-portalen - Lärosätesanställda

Beskrivning

Vid byten av kommun till Stockholms stad ska förfrågningarna hanteras via VFU-portalen. VFUSEK på lärosätet omplacerar de studenter som har fått beviljade ansökningar och önskar byta kommun till Stockholm stad till kommunen ”Stockholms stad – bytesansöknigar”

Produkt och version

VFU-portalen för huvudadministratör och VFU-sekreterare på lärosäte

Gör så här:

1. Omplacera studenten i VFU-portalen till kommunen ”Stockholms stad – bytesansökningar” och lägg in ett publiceringsdatum längre fram så att studenten inte ser sin nya placering förrän den är klar.

2. Skriv på studentkortet (i rutan Kommentarer (visas ej för studenten):

Tillfälligt avplacerad pga. bytesansökan. 

Tidigare kommun meddelas senast xx-xx-xx av VFUSEK på lärosätet.

Bytesansökan beviljad önskar stadsdel X. 

VFU-kurs: X – termin: X: vecka x-x xx hp. Ämne/inriktning


3. Maila VFU-samordnaren i den kommun som studenten har sin nuvarande placering ett standarmail:

Studenten xx har blivit beviljad byte av kommun under förutsättning att vi hittar en ny VFU-kommun. Under tiden vi söker en ny placering kommer inte studenten att vara synlig i VFU-portalen för er. Senast den xx meddelar vi er om vi hittat en ny placering för studenten eller om studenten behåller sin placering hos er. Vi ber er därför att behålla placeringen för studenten till dess att vi meddelar er om studenten ska vara kvar eller inte.

Uppgifter om studentens nuvarande placering i kommunen

VFU-skola: xx, 

VFU-handledare: xx

4.  Meddela tidigare kommun om studenten får en ny VFU-placering eller om den behåller sin placering i kommunen vid deadline (senast 4 veckor innan VFU-kurs, vid senare besked riskerar lärosätet att betala ersättning till båda kommunerna).

283Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?