Kategorier /Datormiljö på SU / Nätverk / Fast nätverk / Att ansluta en Mac till Active Directory
Se maskinöversättning på 

Att ansluta en Mac till Active Directory

Förutsättningar:

  • Ta backup på datorn
  • Om datorn har använts tidigare - gör en ominstalltion av datorn, dvs radera hårddisk och installera den senaste supporterade versionen av macOS som hårdvaran är kompatibel med. Supporterade versioner är nuvarande version samt två versioner bakåt
  • Fortsätt sedan enligt nedan:


Börja med att se till så att ComputerName, LocalHostName och HostName överensstämmer (ersätt ComputerName med datorns namn):

/usr/sbin/scutil --set ComputerName ComputerName

/usr/sbin/scutil --set LocalHostName ComputerName

/usr/sbin/scutil --set HostName ComputerName

(Datorns namn ska innehålla institution/enhetsnamn t.ex. “IT123”, där ni byter ut IT till er egen inst/enhets namn)

Gå sedan till System Preferences -> User & Groups

Lås upp hänglåset, klicka på Login Options och sedan "Join":

Ange Server: win.su.se

Client Computer ID: är förifyllt med datorns namn

AD Admin User: ditt administratörskonto för Winadsu

AD Admin Password: lösenordet till kontot du angav ovan

Datorn är nu ansluten till Active Directory men nu måste du ställa in hur du vill att det ska fungerar

Klicka på Edit:

Välj Open Director Utility

Lås upp hänglåset

Markera ”Active Directory” och klicka på pennan

Klicka på pilen framför "Show Options"

Bocka för "Create mobile account at login" för att skapa ett lokalt konto för inloggning utan nätverksanslutning:Obeservera att datorn efter att ha anslutits till Active Directory hamnar i standardcontainern "Computers". Datorn måste således sedan flyttas till din egen Organizational Unit (OU).  

366Visningar
5
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?