Se maskinöversättning på 

Skapa ett videomöte i Athena (Zoom, e-möte)

Beskrivning

E-mötesverktyget Zoom är tillgängligt för alla anställda på SU och kan användas för virtuella möten av olika slag. Lärare kan också använda Zoom i undervisningssammanhang inifrån Athena. I verktyget kan både lärare och studenter ha ett virtuellt möte med bild, ljud och chat. Det finns även andra funktioner såsom:

  • Skärmdelning
  • Dela dokument
  • Göra anteckningar på en tavla
  • Handuppräckning
  • Dela upp mötet i mindre grupper (breakout rooms)
  • Möjlighet att spela in mötet


Användning av zoom i Athena är i huvudsak tilltänkt för scenarion där lärare genomför någon form av ett kursoment via sin dator medan studenterna tar del av undervisningen hemifrån. Det kan vara upp till 500 samtidiga deltagare på mötet. 

Det går också att använda sig av Zoom för inspelningar i klassrum men det krävs att ni köper in teknisk utrustning och planerar inspelningen.

Lärare skulle också kunna använda Zoom för att på förhand spela in presentationer eller liknande och sen dela ut den som en videofil i Athena.


Gör så här

E-mötesverktyget Zoom läggs till i Athena precis som andra resurser/aktiviteter på kursen.

1. Gå in i den planering där du vill lägga till ett e-möte. Klicka på Lägg till resurs.2. Klicka på Visa alla.3. Klicka på E-mötestjänsten Zoom.


4. Nu öppnas en ny flik i webbläsaren med följande information. (eventuellt behöver du också godkänna inställningar för cookies i webbläsaren)

5. Om du vill kan du ändra namn på mötet genom att klicka med musmarkören i titelfältet. Stäng sen ner denna flik.6. Mötet är nu inlagt i planeringen. Både lärare och studenter kommer in i mötet genom att klicka på länken.


Om du inte har applikationen Zoom installerad på din enhet, följer en installationsprocess/anvisningar när du klickar på länken. Installationsprocessen ser olika ut beroende på vilken enhet du har. Zoom finns för Windows, Mac, IOS och Android. Oftast kommer man inte in i mötet utan att applikationen är installerad.

OBS! Varken lärare eller studenter måste registrera ett konto hos Zoom för att kunna använda Zoom i Athena. Men det är endast lärare som kan skapa själva mötet i Athena.

I följande supportartikel hittar du information om hur du t.ex. kan dela din skärm, spela in mötet, chatta etc. i Zoom.

Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

3222Visningar
13
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?