Se maskinöversättning på 

Akuta placeringar - VFU-portalen - Kommunanställda

Beskrivning

I vyn Preliminär placering finns ett alternativ som heter Akuta placeringar som alla kommuner har tillgång till. Där lägger lärosätena in studenter som har ett akut behov av placering. Regeln är att lärosäten lägger in studenter i Akuta placeringar som har behov av en placering inom 3 veckor, eller om studenten ska placeras inom en särskilt svår inriktning eller ämne.

Produkt och version

VFU-portalen för VFU-samordnare.

Gör så här:

På startsidan ser du om det finns studenten under rubriken Preliminära placeringar


1. Klicka på studentens namn som ligger under Preliminära placeringar.

2. Då kommer du till vyn Preliminära placeringar och ser om studenten ligger under Akuta placeringar eller under din kommun.
3. Klicka på studentens namn för att komma till studentkortet.

4. Om du inte kan ta emot studenten i din kommun, skriver du i rutan Kommentarer (visas ej för studenten) enligt mallen: Kommun - nej (datum), se bild. Om du har ställt förfrågan till skolor skriv, t.ex. Huddinge-söker (datum)5. Om din kommun kan placera studenten gå tillbaka till vyn Preliminär placering och dra studenten till din kommun/stadsdel genom att hålla nere mus-pekaren på i:et (information), så pekaren blir ett kryss. Observera om du har dragit studenten till din kommun innebär att du har en skolplacering och placerar studenten på skola omgående.


Relaterade artiklar
För att placera studenter från Preliminär Placering till kommunplacering, se artikeln Preliminär placering - VFU-portalen -Kommunanställda
För att se hur du placerar studenter på skola, se artikeln Placera VFU-student - VFU-portalen - Kommunanställda

499Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?