Se maskinöversättning på 

Skapa kurslärarprofil - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

I VFU-portföljen finns det möjlighet att skapa en kurslärarprofil, som ligger till grund för fördelning av trepartssamtal. Varje lärare skapar sin egen profil, men det finns också möjlighet för kursansvarig lärare att skapa profil på samtliga lärare som ingår i kursen.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här:

1. Klicka på figuren i högra hörnet och klicka på Kurslärarprofil

2. Fyll i relevanta uppgifter. Din adress kontrolleras mot lantmäteriet för att kunna matcha studenternas placering, därför är det viktigt att den fylls i korrekt. Alla uppgifter sparas automatiskt.


3. Som kursansvarig har du möjlighet att uppdatera dina tillagda kurslärares profiler. Klicka på Trepartssamtal i menyn och Redigera profil till höger om aktuell kurslärare.


Relaterade artiklar
För information om hur du fördelar trepartssamtal, se artikeln Fördelning av trepartssamtal - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

323Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?