Se maskinöversättning på 

Sök student - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

Beskrivning

I VFU-portföljen kan du söka en student som är registrerad på kursen.

Produkt och version

VFU-portföljen 2.0 för kurslärare

Gör så här:

1. Högst upp i skärmen finns rutan sök student
3. Du kan antingen söka på personnummer eller på namn. När du börjar söka i rutan kommer det upp förslag på studenter.

4. Du får fram samtliga studenter som är registrerade på de kurser som du är kopplad till oavsett vilken kursvy du är inne i portföljen.


Relaterade artiklar
För att se en students VFU-portfölj kan du även söka en student via VFU-kursen, se artikeln:
Se students VFU-portfölj - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare

196Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt