Kategorier /Datormiljö på SU / Utskrifter (Printomat) / Fler artiklar om utskrifter (Printomat) / Lägg till Printomat på privat dator (Ubuntu 18.10 och senare samt Linux med Gnome)
Se maskinöversättning på 

Lägg till Printomat på privat dator (Ubuntu 18.10 och senare samt Linux med Gnome)

Beskrivning

Så här lägger du till Printomat på en Linux-dator som inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten. Artikeln är skriven på en dator med Ubuntu 18.10, du kan behöva justera vissa steg om du kör en annan version av Ubuntu eller en annan distribution med Gnome som fönsterhanterare. 

OBS! Du måste vara ansluten till ett nätverk inom Stockholms Universitet för att kunna ansluta till Printomat.

Produkt och version

Ubuntu 18.10 och senare samt övriga Linux-distributioner med Gnome som fönsterhanterare.

Gör så här

1. Om du inte har SAMBA installerat, gör det genom att i en terminal köra kommandot:

sudo apt install smbclient

(Om Linux-distributionen du installerar på inte använder apt för att installera paket kan du behöva kontrollera vad motsvarande paket och kommando heter på distributionen du använder.)

2. Ladda ner drivrutinen (ppd:n) och spara på lämplig plats.
 
KOC658UX.ppd


3. Den senaste versionen av SAMBA klienten i Linux kommer nu förvänta sig ’extended security settings’ som standard, vilket ej existerar på skrivarservern, och därför kommer skrivarservern neka tillträdet.
 

För att stänga av ’extended security settings’ så behöver man ändra konfigueringsfilen i SAMBA med:
sudo nano/etc/samba/smb.conf

Och lägga till dessa två rader i [global] sektionen (Inte viktigt i vilken ordning, så länge dom är under global sektionen)
 

client use spnego = no

client ntlmv2 auth = no

 

4. Öppna Show applications -> Settings -> Devices -> Printers -> Additional Printer Settings... -> Tryck på pilen bredvid Add och välj Printer.


5. Utöka Network Printer och välj Windows Printer via SAMBA.
I smb:// fältet skriver du: prntmat-p-srv3.it.su.se/printomat2
Välj Forward. 6. I nästa fönster, välj 
Provide PPD file och leta upp den nedladdade drivrutinen(ppd) och tryck sedan Open.

Välj Forward.
 


 7. Nästa ruta bör fyllas I enligt nedan:


Paper Source Unit: PC-415
Finisher: FS-536
Punch Unit: PK-520 (SWE 4-Hole)
Saddle Kit: SD-511

Välj Forward.

 

 8. Vid Describe Printer, fyll i Printomat2 I både Printer Name och Description. välj Apply.
 

9. Första gången du skriver ut något så kommer du behöva autentisera i en ruta:

  • Username: winadsu\användarnamn (= ditt användarnamn för ditt universitetskonto)
  • Password: lösenord till ditt universitetskonto

Bocka i Remember password så du slipper fylla i dessa uppgifter vid varje utskrift.

 
Tryck på Authenticate.
 


Nu skall du vara redo för utskrift genom Printomat inom Stockholms Universitet.

3917Visningar
7
© Copyright 2014 - 2021 BMC Software, Inc.

Hjälpte den här artikeln dig?