Categories /Övrigt / Windows Server Update Services (WSUS)
See machine translation for 

Windows Server Update Services (WSUS)

Beskrivning

IT-Avdelningens WSUS har en struktur med bakomliggande tanke att vi ska slippa manuellt arbete i form av att patcha och starta om servrar en efter en samt att vi avlastar den virtuella servermiljön genom att förhindra för många samtidiga omstarter.  

På plats finns även två testgrupper, en för klienter och en för servrar med syftet att omfatta så många som möjligt av våra vanligaste applikationer och OS, dessa grupper patchas först för att upptäcka ev. buggar, kompatibilitetsfel osv.  

De datorer som kan ansluta sig till IT-Avdelningens WSUS måste finnas med i det vårt Active Directory då WSUS struktur är konfigurerad där.  

Information om månadens patchar

Varje månad skickas det ut ett informationsmejl till datasystemansvariga på intuitionerna som informerar om när patchar kommer distribueras ut detta sker ca en vecka innan patchningen. Mejlen innehåller även information om månadens patchar som kan ses här.

400Views
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 All rights reserved

Did you find this article helpful?